WAAROM KIEST U VOOR GRONDKAPITAAL B.V.

Omdat wij inmiddels het langst bestaande grondbeleggingen kantoor zijn in Nederland.

EN DAAR ZIJN WIJ TROTS OP.

 

Werkwijze

Wij selecteren gronden waarvan wij ruimte zien voor mogelijke bestemmingsplanwijzigingen. Deze strategische grondlocaties worden door ons onderworpen aan planologisch onderzoek en verkennend bodemonderzoek. Daarna worden de grondposities verkaveld naar percelen vanaf 1000 m² om zo een breder geïnteresseerd publiek te dienen. Dit maakt de kavels klein genoeg om gemakkelijk te kunnen instappen en groot genoeg om voordeel mee te kunnen behalen. 

Nadat u de grondpositie heeft aangekocht wordt de overdrachtsakte geleverd door de notaris en bent u eigenaar. Daarnaast wordt u ingeschreven bij het kadaster en krijgt u een eigen kadastraal nummer.

Tijdens het gehele traject is de grondpositie ook tussentijds verkoopbaar. U zit dus niet vast aan enige looptijd.

Stap 1
Wij doen planologisch onderzoek naar strategisch gelegen gronden en kopen deze in.
Stap 2
U investeert in een strategisch gelegen grondpositie.
Stap 3
Wij houden u op de hoogte over de meest recente ontwikkelingen rondom uw grondpositie.
Stap 4
Toekomstige ontwikkelingen zorgen voor een waarde stijging van uw grondpositie.
Stap 5
U realiseert een goed rendement op uw investering.

Voor meer informatie, neem dan nu contact met ons op!

AFM disclaimer