Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid: Grondkapitaal B.V. gaat langs de weg van via het internet verstrekte informatie dan wel via internet verzonden e-mail geen enkele vorm van contractuele verplichting aan, noch zijn medewerkers en tussenpersonen van Grondkapitaal B.V. bevoegd namens Grondkapitaal B.V. contracten aan te gaan. Ieder contract waarbij Grondkapitaal B.V. partij is, dient via de bestuurders van Grondkapitaal B.V. te worden vastgelegd.

Hoewel deze informatie met de grootste zorg en naar waarheid tot stand is gekomen, aanvaardt Grondkapitaal B.V. onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid wegens eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg van, de informatie. Evenmin aanvaardt Grondkapitaal B.V. enige aansprakelijkheid voor de handelingen die de ontvanger verricht op basis van deze informatie. 

Bestemmingsplannen zijn aan veranderingen onderhevig, hierdoor kunt u dan ook aan de door ons verstrekte gegevens geen rechten ontlenen. Wij verwijzen u voor het vigerend bestemmingsplan naar de desbetreffende gemeente. Grondkapitaal B.V. is voor het aanbieden van percelen grond niet vergunningplichtig ingevolge van de wet en staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

 

Voor meer informatie, neem dan nu contact met ons op!

AFM disclaimer