Autoriteit Financiële Markten

De "Autoriteit Financiële Markten" wordt ook wel AFM genoemd. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. Zij is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de Wet financieel toezicht, hierna Wft), terwijl de AFM toezicht houdt op de naleving ervan.

De wet- en regelgeving geldt niet alleen voor financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of tussenpersonen) maar ook voor accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioen uitvoerders en consumenten.

Grondkapitaal B.V is voor het aanbieden van percelen grond niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor verdere informatie over over de AFM of de Wft, zie de website https://www.afm.nl

 

Voor meer informatie, neem dan nu contact met ons op!

AFM disclaimer